Bezsenność

Definicja bezsenności to trudność w zasypianiu, utrzymaniu snu, lub wybudzeniu się, powodując ostateczny brak wypoczynku. Kryteria rozpoznania choroby polega na pojawieniu się w/w objawów co najmniej 3 razy w tygodniu przez minimum miesiąc doprowadzające do znacznego pogorszenia samopoczucia wraz z zaburzeniem codziennego funkcjonowania. U większości pacjentów stwierdzone są współistniejące zaburzenie psychiczne m.in. depresja i zaburzenie lękowe. Również choroby somatyczne m. in cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia reumatologiczne, zaburzenia neurologiczne mogą prowadzić do bezsenności. Leczenie polega na zasadach higieny snu, leczeniu choroby podstawowej, leczeniu psychoterapeutycznym, jak i farmakoterapii. Marihuana lecznicza wykazuje w odpowiednich dawkach świetne rozwiązanie bezsenności. W odpowiednim stężeniu oraz przy odpowiednim stosowaniu działa bez ryzyka powstania uzależnienia, jak jest w wielu innych przypadkach farmakoterapii. Jest to bezpieczny sposób na prawidłowy sen.

Materiały źródłowe