Choroba Zwyrodnieniowa

Jest to choroba niestety szeroko rozprzestrzeniona w naszym społeczeństwie. Przyczyny powstania są wieloczynnikowe a leczenie niestety często nieskuteczne. Badania wskazują że nie mniej niż 60% pacjentów leczonych konwencjonalną terapią jest niezadowolona z ich efektów. Ponadto długoterminowe leczenie konwencjonalną farmakoterapią nosi ze sobą dużo efektów niepożądanych wraz z uzależniających od niektórych leków. Marihuana lecznicza pomaga pacjentom lepiej radzić sobie z bólem a właściwości działać przeciwzapalnie a obecność receptorów kanabinoidalnych w m.in. płynie stawowym wskazuje na obiecującą przyszłość w radzeniu sobie z tą chorobą.

Materiały źródłowe