Choroby Neurodegeneracyjne

Jest to grupa przewlekłych chorób układu nerwowego polegającą na utracie komórek nerwowych. Choroby mogą być wrodzone lub nabyte i prowadzą do licznych uszkodzeń neurologicznych m.in. niesprawności motoryczne oraz związane z pamięcią powodujące demencje. Jak w wielu innych chorobach degeneracyjnych niestety w przypadku chorób jak Huntington oraz Parkinson nie ma leczenia definitywnego a leczenie opiera się na łagodzeniu oraz powstrzymaniu objawów na skutek neurodegeneracji. Niestety często owe choroby szybko i tak postępują a leczenie jest niewystarczające. Marihuanna lecznicza jest alternatywą, która wykazuje bardzo obiecujące efekty.

Materiały źródłowe