Lęk i Depresja

Są to choroby działające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) powodujące u pacjenta ciężkie objawy utrudniające normalne funkcjonowanie. Leczenie pierwotne polega na psychoterapii wspomaganej farmakoterapią. Marihuana lecznicza działając na OUN moduluje nastrój, percepcję, objawy somatyczne i funkcje poznawcze. Skutki takiego działania w lęku i depresji powoduje przy odpowiedniej specjalistycznej terapii poprawę nastroju, zmniejszenie lęku, zwiększenie komfortu snu. Przy równoległej psychoterapii choroba w dużym stopniu może być kontrolowana a nawet wyeliminowana.

Materiały źródłowe