Jaskra

Osoby cierpiące na tę chorobę skazane są na proces przewlekły, który może być wyniszczający i prowadzący do uszkodzenia nerwu wzrokowego i tym samym stopniową utratę wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzeniu nerwu wzrokowego jest podniesienie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Leczenie jaskry polega na farmakoterapii w postaci kropli do oczu, czasami tabletkami doustnymi ale również metodami inwazyjnymi jak chirurgia i laseroterapia. Kluczem powstrzymania procesu chorobowego jaskry polega na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jako alternatywa do klasycznego leczenia, marihuana lecznicza wykazuje bardzo obiecujące efekty.

Materiały źródłowe