Kolejne wizyty

Konsultacje z leka­rzem w prze­biegu lecze­nia. Możli­wość przepro­wadzenia konsul­tacji z leka­rzem stacjo­narnie lub w formie e-wizyty (teleporada lub konsultacja online). Wizyta trwa do 30 min.

Cena:

150 zł

Umów Wizytę