Padaczka

Padaczka jest jedną z najbardziej powszechnych chorób neurologicznych. Leczenie polega na farmakoterapii w postaci podawania leków oraz podejmowania niefarmakologicznych kroków celem minimalizowanie objawów. Leczenie farmakologiczne jest skuteczne w ok. 70% przypadków. Pozostała część, ok. 30%, jest padaczką lekooporną i polega na leczeniu głównie chirurgicznym oraz dietą. Niestety taka forma u niektórych pacjentów z różnych przyczyn również nie jest skuteczna. Wśród tych pacjentów marihuana lecznicza jest bardzo obiecującą alternatywą.

Materiały źródłowe