Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest zespołem, którego cechują cztery następujące doświadczenia; bezpośrednie doświadczenie lub bycie świadkiem stresującego wydarzenia, nawracające przeżywanie objawów towarzyszących wydarzeniu, unikanie sytuacji/miejsc/ludzi przypominających o traumatycznym wydarzeniu, oraz objawy pobudzenia (drażliwość, problemy z koncentracją, zaburzenia snu). Osoby cierpiących na PTSD bardzo często cierpią na współistniejące inne choroby psychiczne (depresja, lęk). Doświadczenia życiowe mogące prowadzić do PTSD są; uczestnictwo w wypadku zagrażającym życiu, doświadczenia gróźb z uczestnictwem broni, katastrofy naturalne, uszczerbki fizyczne i/lub psychiczne. Leczeniem pierwszego rzutu jest psychoterapia behawioralna wspogana farmakoterapią. Często konieczna jest polifarmakoterapia celem uzyskania efektu terapeutycznego. Nosi to ze sobą ryzyko uzależnienia. Przy stosowaniu Marihuany leczniczej często uzyskuje się poprawę kliniczną stosując jedynie susz wraz z stosowaniem psychoterapii.

Materiały źródłowe