Stwardnienie Rozsiane

Jest to choroba demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego w skutek którego dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Jest to choroba najczęściej przebiegająca fazami gdzie dochodzi do zaostrzeń jak również okresu z remisją. Niestety leczenia ostatecznego jeszcze nie udało się wynaleźć a leczenie skupia się na minimalizowaniu objawów i powstrzymanie zaostrzeń. Marihuana lecznicza ma swoje pozytywne działanie w owej chorobie przy pojawieniu się takich objawów jak m.in spastyczność, ból, zmęczenie, bezsenność. Leczenie polega na podawaniu odpowiedniego stężenia konopi z myślą o uzyskaniu efektu terapeutycznego. Marihuana lecznicza pozwala pacjentowi leczyć objawy minimalizując potrzebę stosowania leków mocno uzależniając takich jak benzodiazepiny czy opiody.

Materiały źródłowe